วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

วังมัจฉา หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน ห้วยย่าคำมา อำเภอเวียงป่าเป้า

วังมัจฉา หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน ห้วยย่าคำมา อำเภอเวียงป่าเป้า

วังมัจฉา หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน “ห้วยย่าคำมา” เป็นอ่างเก็บน้ำเขตอภัยทานที่มีปลาน้ำจืดนับล้านตัว เช่น ปลานิล ปลาบึก ปลาดุก ฯลฯ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีทิวทัศน์ที่สวยงามและ ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งในภาคเหนือ วังมัจฉาอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์ซึ่งวัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583 โดยพระเจ้า อโนรชามังเซ่งกษัตริย์แห่งพม่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ สักการะบูชา ของประชาชนใน อำเภอเวียงป่าเป้า จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 พระครูไพบูลฑ์พัฒนาภิรักษ์ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้และได้บูรณะปฏิสังขรณ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย ให้มีสภาพคงเดิม และได้ทำการสร้างปรับปรุงสถานจุดต่างๆ ให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา 

วังมัจฉา หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน ห้วยย่าคำมา อำเภอเวียงป่าเป้า

ปัจจุบันเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย สำหรับเส้นทางไปวังมัจฉาจะใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ถ้าขับตรงขึ้นไปก็จะเป็นวัดพระธาตุแม่เจดีย์ วัดที่ขุดพบพระพุทธรูป 2 องค์คือ พระพุทธรูปสิงห์ 1 และ พระพุทธรูปสิงห์ 3  พระพุทธรูป 2 องค์ น้ำหนักรวม 7 กิโลกรัม พร้อมสายสังวาลย์ น้ำหนัก 2 กิโลกรัมโดยจะมีทางแยกไปวังมัจฉา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีป้ายบอกเส้นทางตลอด  ถนนลาดยางเป็นทางแคบ โค้ง และขึ้นเขา ไม่ควรขับเร็ว สำหรับค่าเข้าชมวังมัจฉา  ที่นี่คิด 20 บาทเป็นรายได้เพื่อบำรุงสถานที่ ค่าอาหารปลา ค่าน้ำค่าไฟ ค่างจ้างคนงาน  เป็นต้น

ส่วนร้านอาหารที่วังมัจฉาจะเป็นประเภทขนม และอาหารปลา นอกจากการเที่ยวที่วังมัจฉาแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เช่น เขื่อนดอยงู  สวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็น สำหรับสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็นกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง และปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ภายในสวนสาธารณะก็จะมีครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ ให้ชมด้วย

วังมัจฉา หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน ห้วยย่าคำมา อำเภอเวียงป่าเป้า