วัดพระแก้ว เชียงราย วัดที่เคยเป็นที่ประทับของพระแก้วมรกต

0
126

วัดพระแก้ว เชียงราย วัดที่เคยเป็นที่ประทับของพระแก้วมรกต พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาก่อนเมื่อครั้ง พ.ศ. 1977 ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระหยกเชียงราย หรือพระพุทธรตนากร นวุตวัสสานุสรณ์มงคล ณ หอพระหยก ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือพระเจ้าล้านทอง ปางมารวิชัยหอพระหยกสร้างขึ้นในวโรกาสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี 2533

อ้างอิง
http://www.watphrakaew-chiangrai.com

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]