ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 ปีก่าเหม้า ปีเถาะ เบญจศก

0
99
ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 ปีก่าเหม้า ปีเถาะ เบญจศก

ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 ปีก่าเหม้า ปีเถาะ เบญจศก

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 ปีก่าเหม้า ปีเถาะ เบญจศก

ในเล่มประกอบด้วย

– หน้าเดือน จศ.1385

– ปฏิทิน ตั้งแต่ มกราคม 2566 – เมษายน 2567

– ประกาศสงกรานต์ จศ.1385

– คำอธิบายวันตามความเชื่อต่างๆ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://docs.google.com

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]