ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ปี 2566 ปีกระต่ายทอง

0
5
ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ปี 2566 ปีกระต่ายทอง

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ปี 2566

วันเป็งปุ๊ด หรือ เพ็ญพุธ หรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ในทุกปี ที่มีวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรทุกรูป จะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน โดยมีความแตกต่างของการนับเวลา คือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ จะตักบาตรคืนวันอังคารหลังเวลา 00.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เข้าสู่วันพุธ

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ปี 2566 หรือ ปีกระต่ายทอง มีกำหนดออกมาแล้วค่ะ จำนวน 2 วัน ดังนี้

1.วันอังคารที่ 4 เม.ย. 66 (ก่อนวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5) ก่อนวันพุธที่ 5 เม.ย.

2.วันอังคารที่ 26 ธ.ค. 66 (ก่อนวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน1) ก่อนวันพุธที่ 27 ธ.ค. 66

ในขณะที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน และ แพร่ จะใส่ตักบาตรในคืนวันพุธเวลา 24.00 น. เป็นต้นไปพุทธศาสนิกชนชาวเหนือ จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้คอยใส่บาตรตั้งแต่หลังเที่ยงคืน โดยจะไปคอยใส่บาตรที่หน้าบ้าน ตามถนนสายต่าง ๆ หรือตามแยกใกล้ชุมชน เป็นต้น

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา

ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปียังมะมะ

สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ

มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปี

เอหิจิตตัง ปียังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ

โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ

อุปะคุตตัง จะมะหาเถรั่ง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต

มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ

พุทธังทะเถโร ธัมมัง ทะเถโร สังมังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ

อิมังกายะพันทะนัง อะธิษฐามิฯ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]