ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

0
633

ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ขนมมงคล 9 อย่าง “ขนมไทย” เอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากจะมีความงดงามวิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการท่าแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่อย หอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติและกลิ่นอบร่่าควันเทียน อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่า และแฝงไปด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคลค่าว่า “มงคล” หมายถึง สิ่งที่น่ามาซึ่งความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ส่วน “ขนมมงคล” หมายถึงขนมไทยที่น่าไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยงแขก ในงานพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานมงคลสมรสงานบวช หรืองานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยจะต้องเลือกใช้เฉพาะขนมไทยที่มีชื่อไพเราะและเป็นสิริมงคลดังเช่น “ขนมมงคล 9 อย่าง” ที่จะกล่าวต่อไป


ทองหยิบ
ทองหยิบเป็นขนมมงคล มีลักษณะ งดงามคล้ายดอกไม้สีทอง ต้องใช้ความสามารถ และความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ในการประดิษฐ์ประดอย จับกลีบให้มีความงดงามเหมือนกลีบดอกไม้ชื่อ ขนมทองหยิบ เป็นชื่อสิริมงคลเชื่อว่าหากน่าไปใช้ประกอบ พิธีมงคล ต่างๆ หรือให้เป็น ของขวัญ แก่ใครแล้ว จะท่าให้เกิดความมั่งคั่งร่่ารวย หยิบจับ การงาน สิ่งใดกจจะร่่ารวย มีเงินมีทอง สมดังชื่อ “ทองหยิบ”

ขอบคุณรูปภาพจาก https://cooking.kapook.com/ทองหยิบ

ทองหยอด
ทองหยอดใช้ประกอบใน พิธีมงคล หรือมอบเป็น ของขวัญ ใน โอกาสส่าคัญ ๆ แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพรักหรือ ญาติสนิทมิตรสหาย แทนค่าอวยพร ให้ร่่ารวยมีเงินมีทอง ใช้จ่ายอย่างไม่รู้หมดสิ้น ประดุจให้ทองคำ

ขอบคุณรูปภาพจาก https://cooking.kapook.com/ทองหยอด

ฝอยทอง ฝอยทองเป็นขนมในตระกูลทอง ที่มีลักษณะเป็น เส้น นิยมใช้กันในงานมงคลสมรส ถือเคลจด กันว่าห้ามตัดขนม ให้สั้น ต้องปล่อยให้เป็น เส้นยาวๆ เพื่อที่คู่บ่าวสาว จะได้ครองชีวิตคู่และ รัก กันได้อย่างยืนยาวตลอดไป

ขอบคุณรูปภาพจาก https://jamemy.home.blog/ฝอยทอง

ขนมชั้น
ขนมชั้นเป็นขนมไทย ที่ถือเป็นขนมมงคล และจะต้องหยอด ขนมชั้น ให้ได้ 9 ชั้น เพราะ คนไทยมีความเชื่อว่าเลข 9 เป็น เลขสิริมงคล หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า และ ขนมชั้น กจหมายถึงการได้ เลื่อนชั้นเลื่อน ยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงส่งยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบคุณรูปภาพจาก www.wongnai.com/ขนมชั้น

ขนมทองเอก
ขนมทองเอกเป็นขนม ในตระกูลทอง ใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการท่า มีลักษณะที่สง่างาม โดดเด่นกว่า ขนม ตระกูลทอง ชนิดอื่นๆ ตรงที่มีทองค่าเปลว ติดไว้ที่ด้านบนของขนม ค่าว่า “เอก”หมายความถึง การเป็นที่หนึ่ง การใช้ขนมทองเอก ประกอบพิธีมงคล ส่าคัญต่างๆ หรือใช้มอบเป็น ของขวัญใน งานฉลอง การเลื่อนยศ เลื่อนต่าแหน่ง จึง เปรียบเสมือน ค่าอวยพร ให้เป็นที่หนึ่ง ด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก https://cooking.kapook.com/ทองเอก

ขนมเม็ดขนุน
ขนมเม็ดขนุนเป็นหนึ่งในขนมตระกูลทอง มีสีเหลืองทอง รูปร่างลักษณะคล้ายกับ เมจดขนุน ข้างในมีไส้ท่าด้วย ถั่วเขียวบด มีความเชื่อกันว่า ชื่อของ ขนมเมจดขนุน จะเป็น สิริมงคล ช่วยให้มีคนสนับสนุน ในการด่าเนินชีวิตและในหน้าที่การงานหรือ กิจการต่างๆ ที่ได้กระท่าอยู่

ขอบคุณรูปภาพจาก food.mthai.com/เม็ดขนุน

ขนมจ่ามงกุฎ
ขนมจ่ามงกุฎเป็นขนม ที่ท่ายากมีขั้นตอนใน การท่า สลับซับซ้อน นิยมท่ากันเพื่อใช้ประกอบพิธีการ ที่ส่าคัญจริงๆ ค่าว่า “จ่ามงกุฎ” หมายถึง การเป็น หัวหน้าสูงสุดแสดงถึงความมีเกียรติยศสูงส่ง นิยมใช้เป็น ของขวัญ ใน งานเลื่อนยศ เลื่อนต่าแหน่งถือเป็น การแสดงความยินดีและอวยพร ให้มีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.technologychaoban.com/ขนมจ่ามงกุฎ

ขนมถ้วยฟู
ขนมถ้วยฟูเป็นขนมให้ความหมาย อันเป็น สิริมงคล หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนิยมใช้ประกอบในพิธีมงคลต่างๆ ทุกงาน เคลจดลับของการท่าขนมถ้วย ให้มีกลิ่นหอม น่ารับประทานนั้น คือการใช้น้่าดอกไม้สดเป็น ส่วนผสม และการอบร่่า ด้วยดอกมะลิสดในขั้นตอนสุดท้ายของการท่า

ขอบคุณรูปภาพจาก https://cooking.kapook.com/view245607.html/ขนมถ้วยฟู

ขนมเสน่ห์จันทน์
ขนมเสน่ห์จันทน์ ” จันทน์ ” เป็น ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีผลสุก สีเหลือง เปล่งปลั่งทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอม ชวนให้หลงใหล คนโบราณ จึงน่าความมีเสน่ห์ของผลจันทน์มาประยุกต์ท่าเป็นขนม และได้น่า “ผลจันทน์ป่น” มาเป็นส่วนผสมท่าให้มีกลิ่นหอม เหมือนผลจันทน์ให้ชื่อว่า “ขนมเสน่ห์จันทน์” โดยเชื่อว่าค่าว่าเสน่ห์จันทน์เป็นค่าที่มีสิริมงคล จะท่าให้มีเสน่ห์คนรักคนหลงดังเสน่ห์ของผลจันทน์ขนมเสน่ห์จันทน์จึงถูกน่ามาใช้ประกอบในงาน พิธีมงคลสมรส

ขอบคุณรูปภาพจาก https://xn--q3cp7eza.net/เสน่ห์จันทน์

ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ขนมไทย มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง


ประโยชน์ของขนมไทย

1.ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ จากพืช และอย่างที่หลายๆคนทราบ สารอาหารหลักส่วนใหญ่นั้น เกิดจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแน่นอนว่าในขนมไทยก็ล้วนแล้วแต่มีสารอาหารเหล่านี้อยู่อย่างครบครัน รวมถึงแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ

 2. เหมาะสมสำหรับการทานเพื่อสุขภาพ  คนไทยในยุคสมัยก่อนจึงมีสุขภาพดี แข็งแรงก็เพราะการได้รับประทานอาหารจากธรรมชาติอย่างเช่นขนมไทยนี้นี่เอง อีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างมากในการนำไปเป็นของหวานตามร้านอาหารหลังจากทานอาหารจานหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแม้แต่การนำไปเป็นของหวานตามงานเลี้ยงต่างๆ เราเห็นได้ชัดจากงานมงคลต่างๆ

3. มีใยอาหาร” หรือ Fiber ใยอาหารนี้แท้ที่จริงแล้วคือ คาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อนที่ไม่ใช่แป้ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ พืช ผัก และผลไม้ที่รับประทานได้ แต่ไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยในระบบย่อยอาหาร เมื่อผ่านลำไส้ใหญ่บางส่วนจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ ทำให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจน น้ำ และกรดไขมันสายสั้นๆ ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ด้วยเหตุนี้ ใยอาหารจึงมีผลช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติช่วยดูดซับสารก่อมะเร็งที่อาจปะปนมากับอาหาร

 4.เบต้าแคโรทีน (beta-Carotene) และ แคลเซียม เป็นองค์ประกอบของสารสีส้มแดง สีเหลืองในพืช ผัก ผลไม้ เป็นแหล่งของวิตามินเอ เพราะร่างกายสามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนไปเป็นวิตามินเอได้ ซึ่งวิตามินเอนี้เป็นวิตามินชนิดไม่ละลายน้ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น การเจริญเติบโต เป็นสารต้านอนุมูลอิสระของไขมันบนผนังเซลล์ ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดี และเป็นธาตุอาหารที่เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน ช่วยการหดตัวของกล้ามเนื้อและการเต้นของหัวใจ ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์


อ้างอิง : http://student.nu.ac.th/Bankhanom/SaraNarue/mongkol.htm

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/panjapa38/khun-prayochn-khxng-khnm-thiy

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]