กฟผ. เปิดรับสมัครงานเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน 2565

0
404

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565

กฟภ. เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. อัตรารองรับธุรกิจใหม่ จำนวน 18 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– นักออกแบบ UX / UI จำนวน 2 อัตรา
– นักวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
– นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 5 อัตรา

2. อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 14 อัตรา

การรับสมัครรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://job.pea.co.th

การรับสมัครรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://job.pea.co.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]