วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สถานที่สอบ ก.พ. 2565 ตรวจสอบรายชื่อของแต่ละศูนย์สอบ ที่นี่!

สถานที่สอบ ก.พ. 2565 ตรวจสอบรายชื่อของแต่ละศูนย์สอบ ที่นี่!

สถานที่สอบ ก.พ. 2565 ตรวจสอบรายชื่อของแต่ละศูนย์สอบ ที่นี่!

เชียงราย108 รวบรวมวิธีตรวจสอบรายชื่อ ก.พ.2565 ออนไลน์ง่าย ๆ ที่ผู้สมัครสามารถทำได้ด้วยตัวเอง พร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบแต่ละศูนย์กัน

วิธีตรวจสอบรายชื่อ ก.พ.65 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
 2. เลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท เท่านั้น)”
 3. กดเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
 4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสที่เป็นตัวเลขจากระบบ
 5. กดปุ่ม “ค้นหา”

ตรวจสอบรายชื่อ ก.พ.65 ของแต่ละศูนย์สอบ ที่นี่!

 1. ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี คลิก
 2. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร คลิก
 3. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร คลิก
 4. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร คลิก
 5. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี คลิก
 6. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คลิก
 7. ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คลิก
 8. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คลิก
 9. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คลิก
 10. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย คลิก
 11. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คลิก
 12. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง คลิก
 13. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คลิก
 14. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี คลิก
 15. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คลิก
 16. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิก
 17. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิก
 18. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา คลิก
 19. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี คลิก