วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ขอเชิญชวนน้องๆ คัดเลือกโครงการเพชรในตม จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.

ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 และจบการศึกษาในปี2566 มาร่วมสมัครคัดเลือกโครงการเพชรในตมเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 TCAS รอบที่ 2 QUOTA โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบของมหาวิทยาลัย https://admission.swu.ac.th

และ ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ในวันที่ 13 – 29 ก.พ. 67

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม เบอร์ 0815324427 , 0882647304

สอบถามทาง LINE : remote2838 หรือ nametoy2007