วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 2567 รับ 230 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ 230 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-12 ม.ค.67

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง :    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
เงินเดือน :    15000 – 16500 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :    45 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

ตำแหน่ง :    นิติกรปฏิบัติการ
เงินเดือน :    15000 – 16500 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :    10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ

ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เงินเดือน :    15000 – 16500 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :    10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ

แหน่ง :    เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
เงินเดือน :    11500 – 12500 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน :    70 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :    รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ

ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน :    11500 – 12650 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน :    60 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :    รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ

ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน :    11500 – 12650 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน :    35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :    รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไชต์ https://dla.thajobjob.comหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2556 – วันที่ 12 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ