วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

รวมเลขรหัสไปรษณีย์ ทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดเชียงราย

ลำดับอำเภอ/เขตรหัสไปรษณีย์
1ขุนตาล57340 
2ดอยหลวง57110 
3ป่าแดด57190 
4พญาเม็งราย57290 
5พาน57120 
6เชียงของ57140 
7เชียงแสน57150 
8เทิง57160 
9เมืองเชียงราย57000 
10เวียงชัย57210 
11เวียงป่าเป้า57170 
12เวียงเชียงรุ้ง57210 
13เวียงแก่น57310 
14แม่จัน57110 
15แม่ฟ้าหลวง57240 
16แม่ลาว57250 
17แม่สรวย57180 
18แม่สาย57130