วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

16 มี.ค. 2023
14314

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง โดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

  เพจเฟซบุ๊ก “ขับขี่ปลอดภัย by DLT” โดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก เผยแนวข้อสอบใบขับขี่อัปเดตล่าสุดปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://safedrivedlt.com/ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่/ ครอบคลุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผู้สนใจสามารถฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง 50 ข้อ พร้อมจับเวลาทำข้อสอบ 60 นาที ใช้คะแนนผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อเช่นเดียวกับการสอบจริง

     เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีการแบ่งหมวดหมู่ข้อสอบย่อย สามารถเลือกได้หลากหลายหมวดตามความสนใจ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก, สัญญาณ, เครื่องหมายบนพื้นทาง-ขอบทาง, ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน/ป้ายเตือนงานก่อสร้าง/ป้ายแนะนำ, การบำรุงรักษารถ, เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย, จิตสำนักและมารยาทในการขับรถ และรูปภาพกฎหมายจราจร

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

     นอกจากนี้ ยังมีการแจก e-Book คู่มือสำหรับขอรับใบขับขี่ ทั้งคู่มืออบรมใบขับขี่รถยนต์ และคู่มืออบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://safedrivedlt.com/คู่มืออบรมใบขับขี่/ รองรับทั้งการอ่านผ่านเว็บไซต์และดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง