ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลย

0
130
ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลย

วันนี้ เชียงราย108 ขอนำเสนอข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ มาฝากทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่กัน สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการสอบได้เลย อยากจะบอกว่า ออกสอบเยอะมากๆ จำแล้วนำไปสอบใบขับขี่ได้เลย ขอให้สอบได้รอบเดียวผ่านนะครับ

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลยสัญญาณ

1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

ตอบ  ขับรถในช่องเดินรถนั้น

2. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาด้านใดของเจ้าพนักงานจราจรต้องหยุดรถ

ตอบ  ด้านหลัง

3. ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าใด

ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 เมตร

4. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

5. ผู้ขับขี่รถยนต์ประสงค์จะใช้สัญญาณมือ จะต้องใช้สัญญาณมืออย่างไร

ตอบ ให้สัญญาณมือด้วยมือขวาเท่านั้น

6. เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ให้สัญญาณ โดยยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

ตอบ จะลดความเร็วของรถ

7. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด

ตอบ ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

8. สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

ตอบ โรงเรียน

9. ก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่เมตร

ตอบ 30 เมตร

10. ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

ตอบ คนเดินเท้า

11. สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

ตอบ โรงพยาบาล

12. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านใดของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

ตอบ ด้านหน้า

13. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด

ตอบ 150 เมตร

14. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร

15. บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

ตอบ สวนสาธารณะ

16. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรถหลังเส้นแนวหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]