วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลย

วันนี้ เชียงราย108 ขอนำเสนอข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ มาฝากทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่กัน สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการสอบได้เลย อยากจะบอกว่า ออกสอบเยอะมากๆ จำแล้วนำไปสอบใบขับขี่ได้เลย ขอให้สอบได้รอบเดียวผ่านนะครับ

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 สัญญาณ 16 ข้อ พร้อมเฉลยสัญญาณ

1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

ตอบ  ขับรถในช่องเดินรถนั้น

2. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาด้านใดของเจ้าพนักงานจราจรต้องหยุดรถ

ตอบ  ด้านหลัง

3. ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าใด

ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 เมตร

4. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

5. ผู้ขับขี่รถยนต์ประสงค์จะใช้สัญญาณมือ จะต้องใช้สัญญาณมืออย่างไร

ตอบ ให้สัญญาณมือด้วยมือขวาเท่านั้น

6. เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ให้สัญญาณ โดยยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

ตอบ จะลดความเร็วของรถ

7. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด

ตอบ ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

8. สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

ตอบ โรงเรียน

9. ก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่เมตร

ตอบ 30 เมตร

10. ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

ตอบ คนเดินเท้า

11. สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

ตอบ โรงพยาบาล

12. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านใดของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

ตอบ ด้านหน้า

13. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด

ตอบ 150 เมตร

14. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร

15. บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

ตอบ สวนสาธารณะ

16. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรถหลังเส้นแนวหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง