ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เรื่อง หมวดเครื่องหมายจราจร 50 ข้อ พร้อมเฉลย

0
401

วันนี้ เชียงราย108 เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวดเครื่องหมายจราจร 50 ข้อ มาฝากทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่กัน สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการสอบได้เลย อยากจะบอกว่า ออกสอบเยอะมากๆ จำแล้วนำไปสอบใบขับขี่ได้เลย ขอให้สอบได้รอบเดียวผ่านนะครับ

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวดเครื่องหมายจราจร 50 ข้อ

1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

3. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามกลับรถไปทางขวา

4. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย


5. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเลี้ยวซ้าย


6. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเลี้ยวขวา

7. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

8. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

9. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

10. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

11. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

12. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน

13. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก


14. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามใช้เสียง


15. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามจอดรถทุกชนิด


16. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด


17. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ เฉพาะคนเดิน

18. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ


19. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก

20. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้


21. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน


22. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน


23. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น


24. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น


25. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย


26. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

27. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

28. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

29. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้เลี้ยวซ้าย

30. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้เลี้ยวขวา

31. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา


32. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

33. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา


34. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน


35. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง


36. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้


37. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ช่องเดินรถจักรยานยนต์

38. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ สุดเขตบังคับ

39. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร

40. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ

41. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ควรขับรถให้ช้าลง


42. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย

43. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา

44. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

45. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา

46. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

47. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย

48. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา


49. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย

50. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]