วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เชียงรายมีกี่อําเภอ อะไรบ้าง

เชียงรายมีกี่อําเภอ

จังหวัดเชียงรายมี พื้นที่ ประมาณ 7,298,981 ไร่ ประชากรทั้งหมด 1,299,636 คน 579,417 ครัวเรือน

อำเภอ 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,941 หมู่บ้าน

(1) อำเภอเมืองเชียงราย            (10) อำเภอพญาเม็งราย

                   (2) อำเภอเวียงชัย                   (11) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

                   (3) อำเภอแม่ลาว                   (12) อำเภอดอยหลวง

                   (4) อำเภอแม่สรวย                  (13) อำเภอเชียงของ

                   (5) อำเภอเวียงป่าเป้า               (14) อำเภอเวียงแก่น

                   (6) อำเภอพาน                      (15) อำเภอแม่จัน

                   (7) อำเภอป่าแดด                   (16) อำเภอแม่สาย

                   (8) อำเภอเทิง                       (17) อำเภอเชียงแสน

                   (9) อำเภอขุนตาล                   (18) อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เชียงรายมีกี่อําเภอ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. จับมือจังหวัดเชียงราย จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย”หลงแสง เวียงที่เจียงฮาย สร้างรายได้ 130 ล้านบาท
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 84
จังหวัดเชียงราย แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ของกลางยาบ้า 2 ล้าน 2 แสนเม็ด
เชียงราย พร้อมจัดประกวดนางสาวเชียงรายปี 2565
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย แจ้งอาชีพอิสระ สมัครผู้ประกันตน ม.40 ได้
จังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ ทุกท่านๆและชาวเชียงรายทุกคนที่ไปทำงานในจังหวัดต่าง ๆ