วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ททท. จับมือจังหวัดเชียงราย จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย”หลงแสง เวียงที่เจียงฮาย สร้างรายได้ 130 ล้านบาท

ททท. จับมือจังหวัดเชียงราย จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย” นำแสง เสียงผสานศิลปะ สร้างรายได้ 130 ล้านบาท

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย”หลงแสง เวียงที่เจียงฮาย สร้างรายได้ 130 ล้านบาท
วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิคการใช้แสง เสียง ผสานศิลปะ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประดับ 15 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด คาดเพิ่มอัตราพักค้างคืน ดันจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียน 130 ล้านบาท

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย”หลงแสง เวียงที่เจียงฮาย สร้างรายได้ 130 ล้านบาท

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการมุ่งส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย ให้เกิดตำนานการเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่ โดย ททท. จึงได้หยิบยกอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์ซึมซับประสบการณ์จากท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ผ่านการเล่าเรื่อง ด้วยการใช้เทคนิคของแสง เสียง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ และช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งจากสถิติปี 2565 พบว่า ชาวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะหลัก และข้อมูลที่มีการค้นหามากที่สุดคือ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เส้นทางการเดินทางในพื้นที่ และข้อมูลกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ตามลำดับ โอกาสนี้ เพื่อเป็นการเร่งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายภาพรวมรายได้ตลาดในประเทศ ปี 2566 อยู่ที่ 880,000 ล้านบาท ททท. จึงจัดงาน “วิจิตร 5 ภาค” ขึ้นใน 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระยอง และจังหวัดนครพนม โดยงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” ถือเป็นหนึ่งใน 5 พื้นที่ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือและอารยธรรมล้านนา ซึ่งเมื่อประกอบกับความสวยงามของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

.

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายในปี 2565 มีจำนวนสูงถึง 3.6 ล้านคน ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานวิจิตร 5 ภาค @เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” นี้ จะเป็นกิจกรรม Event Marketing ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาสร้างสีสันบรรยากาศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่และตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้เกิดต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสถึงเสน่ห์วันวานของเมืองเหนือ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายมากขึ้น ชาวเชียงรายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยมิตรไมตรี และยินดีส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มีความหมาย และน่าประทับใจที่สุดแก่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือน

.

งาน “วิจิตร 5 ภาค@เชียงราย” จัดการแสดงแสง เสียง ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอเมืองเชียงราย เวลา 18.00 – 24.00 น. โดยเล่าเรื่องเมืองเชียงรายผ่านเส้นทางแห่งกาลเวลา บนท้องถนนที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งประวัติศาสตร์ตามแนวคิด “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” ผ่านการจัดแสดง Light up / Mapping / Projection 3D / Light installation และสื่อผสมที่ทันสมัย แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมชมงานในลักษณะ Walking Tour ใน 15 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย อาทิ อาคารเทิดพระเกียรติฯ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง สวนตุงและโคม รวมทั้งสามารถนั่งรถรางเที่ยวชมงานได้ฟรี อีกทั้ง ททท. ยังเตรียมการแสดง Highlight ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า) อาทิ การจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงดนตรี การออกร้านจากผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย