วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 วางแผนพักผ่อนยาว

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 เดือน ก.ค.2566 วันหยุดติดกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29-30 ก.ค.2566 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

วันหยุดราชการ

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันหยุดธนาคาร

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  

วันสำคัญอื่นๆ

  • 1 ก.ค.2566 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  • 3 ก.ค.2566 วันปลอดถุงพลาสติกสากล
  • 6 ก.ค.2566 วันจูบสากล
  • 7 ก.ค.2566 วันพูดความจริง
  • 11 ก.ค.2566 วันประชากรโลก
  • 17 ก.ค.2566 วันอีโมจิโลก (World Emoji Day)
  • 28 ก.ค.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว / วันตับอักเสบโลก
  • 29 ก.ค.2566 วันภาษาไทยแห่งชาติ / วันอนุรักษ์เสือโลก (International Tiger Day)
  • 30 ก.ค.2566 วันมิตรภาพสากล (International Friendship Day) / วันผู้พิทักษ์ป่าสากล