วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย แจ้งอาชีพอิสระ สมัครผู้ประกันตน ม.40 ได้

หมดกังวล สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย ฟรีแลนซ์ กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิม! แถมได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และปรับลดเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 ผู้ประกันตนเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ไดัแก่

  • จ่ายเงินสมทบ 42 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี
  • จ่ายเงินสมทบ 60 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี
  • จ่ายเงินสมทบ 180 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี
  • ผู้สมัครอายุต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีบริบูรณ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย แจ้ง สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ

ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง