ความรู้เตรียมสอบใบขับขี่ ในข้อหาฐานความผิด อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

0
80

ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ

  1. ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ

ความรู้เตรียมสอบใบขับขี่ ในข้อหาฐานความผิด อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ข้อหาฐานความผิด อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

อ้างอิง
http://web.krisdika.go.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]