วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของตัวท่านเอง เช็คที่นี่

สำหรับบุคคลที่ต้องการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของตัวท่านเอง ว่ามีสิทธิสวัสดิการใด ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ในกรณีที่สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประเภทต่างๆ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ทุกแห่ง หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว

ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งดูแลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml


ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม โดยต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถ

  • ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
  • ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  • เปลี่ยนสถานพยาบาล

https://www.sso.go.th/wpr/main/login


สิทธิสวัสดิการข้าราชการ 

ข้าราชการในสังกัด กรมบัญชีกลาง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
https://mbdb.cgd.go.th/wel/login.jsp

กรณีที่ไม่ใช่สิทธิสวัสดิการ 3 กองทุนนี้ สามารถตรวจสอบที่ลิงค์ตรวจสอบสิทธิบัตรทองได้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1330