เว็บสมัครสอบ ก.พ. 2566 ภาค ก พิเศษ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

0
17

เว็บสมัครสอบภาค ก และ ก พิเศษ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดสรรคนดีคนเก่ง
สอบภาค ก
สอบภาค ก พิเศษ

สอบภาค ก

https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome

การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน ของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566

(เฉพาะผู้สอบผ่าน ภาค ข. ของกรมประชาสัมพันธ์)

https://ocsc7.thaijobjob.com/202301/index.php

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]