ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์

0
7
ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์

ตามประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นั้น อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ขอเรียนว่า บัดนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าและ ฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM2.) ของจังหวัดเชียงรายได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์

น้ำตกขุนกรณ์ ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย น้ำตกแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย มีความสูงประมาณ 70 เมตร นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านธรรมชาติ เพราะสภาพป่าบริเวณน้ำตกขุนกรณ์มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถสองแถวประจำทางสายเชียงราย-ปางริมกรณ์ หรือโดยรถยนต์ส่วนบุคคลตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 13 กิโลเมตรถึงบ้านร่องขุ่น และเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 5 กิโลเมตรจนถึงบ้านสวนดอกแล้วเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1211 ประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึงสามแยกบ้านใหม่เลี้ยวขวาเข้าน้ำตกขุนกรณ์ตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางด้วยเท้าขึ้นถึงตัวน้ำตกประมาณ 1.4 กิโลเมตร

ข้อมูลน้ำตกขุนกรณ์

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]