วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ปิดหีบเลือกตั้ง 14 พ.ค. แล้ว ตรวจผลนับคะแนนได้ช่องทางนี้

ปิดหีบเลือกตั้ง 14 พ.ค. แล้ว ตรวจผลนับคะแนนได้ช่องทางนี้

ปิดหีบเลือกตั้ง 14 พ.ค. แล้ว ตรวจผลนับคะแนนได้ช่องทางนี้

1. กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายงานผลการนับคะแนนหน่วยปกติ ส.ส. 5/18 ส่งให้ศูนย์รวมคะแนนอําเภอ

2. ศูนย์รวมคะแนนอําเภอตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งให้ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้งบันทึกลงในระบบ ECT REPORT

3. ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง รวมผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเข้าด้วยกัน

4. ระบบ ECT REPORT จะจัดเก็บข้อมูลผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะทราบคะแนนแรกได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และจะทราบคะแนนทั้งหมดไม่เกิน 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2566

5. ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • การประกาศผลของศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง
  • เว็บไซต์แสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ www.ectreport.com
  • ศูนย์แถลงข่าวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

6. สื่อมวลชน สามารถเชื่อมโยงผลการลงคะแนนเป็นไฟล์ CSV ผ่านทาง Google Share Drive

7. สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ภาครัฐ (สวข.) สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ Dashboard เผยแพร่ให้แก่ประชาชน

ปิดหีบเลือกตั้ง 14 พ.ค. แล้ว ตรวจผลนับคะแนนได้ช่องทางนี้