วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ติดตามผลการเลือกตั้งปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ที่นี่

ติดตามผลการเลือกตั้งปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ที่นี่

1. ติดตามผ่านไทยรัฐ ตามลิงก์นี้

https://www.thairath.co.th/election66/politicalparty

2. ติดตามผลการเลือกตั้งปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ที่นี่

ระบบ ECT Report ดูผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ www.ectreport.com (คลิกที่ลิ้งค์) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) นำผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งสองแบบ ไปจัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ผ่านออนไลน์

ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว