วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เข้าพรรษาวันไหน วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2566

เข้าพรรษาวันไหน 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2566

เข้าพรรษาวันไหน 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2566

วันเข้าพรรษาปี้นี้ 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ

โดยวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น คือตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566 ตรงกับ วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566 / วันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ

เข้าพรรษาวันไหน 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2566

ด้วย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ได้เห็นชอบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุดราชการ 18 วัน
1. วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชย
2 .วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
6. วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชย
7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
8. วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล
9. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชย
10. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
12. วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
13. วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชย
14. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
15. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
16. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17. วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชย
18. วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

ปี 2567
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่ 2567
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 วันหยุดชดเชย

เข้าพรรษาวันไหน 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2566