วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

งดขายเหล้า! 31 ก.ค. 66 – 2 ส.ค. 66 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

โปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน งดขายเหล้า! หลังเที่ยงคืนวันนี้ (31 ก.ค. 66) ถึง 24.00 น. (2 ส.ค. 66) เป็นวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศแจ้งเตือน งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ ในวันอาสาฬหบูชา 1 สิงหาคม 2566 และวันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2566 (ยกเว้นร้านค้าปลอดอากรในท่าอากาศยานนานาชาติ) หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ