วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

อหิวาต์แอฟริกาสุกรระบาด หมูดำดอยสะโง้ชายแดนเชียงแสนตายเป็นเบือ

อหิวาต์แอฟริกาสุกรระบาด หมูดำดอยสะโง้ชายแดนเชียงแสนตายเป็นเบือ

วันนี้ (30 ก.ย. 66) นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเช่น สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย, ปศุสัตว์ ตำบลเชียงแสน, ด่านกักกันสัตว์เชียงราย, สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เดินทางไปหมู่บ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากข่าวว่าสุกร 68 ตัวของชาวบ้าน 8 รายในบ้านนั้นตายอย่างผิดปกติ

การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พบว่าสาเหตุมาจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว และห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค

จากการสำรวจพบว่าหมู่บ้านดอยสะโง้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 33 ราย โดยมีสุกรรวม 198 ตัว และยังมีสุกรที่เหลืออยู่ในหมู่บ้าน 170 ตัว

เพื่อชดเชยความเสียหาย จ.เชียงราย จัดตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ เพื่อจ่ายค่าชดเชยหลังจากการกำจัดสุกรที่เป็นโรค แต่ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรให้ชัดเจน

ด่านกักกันสัตว์เชียงรายตั้งด่านเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และแจ้งให้ชาวบ้านงดเลี้ยงสุกรในรัศมี 1 กิโลเมตรจนกว่าจะปลอดภัย เนื่องจากเชื้อ ASF สามารถอยู่ได้นาน

ส่วนพื้นที่ในรัศมี 1-5 กิโลเมตร ให้เกษตรกรระวังและรีบแจ้งเมื่อพบสุกรป่วย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ในอ.เชียงแสนและอำเภอใกล้เคียง ยังต้องระวังโรคอย่างใกล้ชิด และปรับปรุงระบบฟาร์มเพื่อป้องกันการระบาดของโรค