วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567

การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เป็นการจัดงานที่สำคัญของชาวเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม การจัดงานในปีนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงได้มีการปรับแผนการจัดงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นไปที่กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และสุขภาพของชาวเชียงราย

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 รวม 10 วัน 10 คืน

– 26 ม.ค.67: แบงค์ ปรีติ

– 27 ม.ค.67: Silly Fools

– 28 ม.ค.67: วง L.กฮ.

– 29 ม.ค.67: Retrospect และ เก้า จิรายุ

– 30 ม.ค.67 :1 Mill & Fixed

– 31 ม.ค.67: เสก LOSO

– 1 ก.พ.67: LOMOSONIC

– 2 ก.พ.67: RACHYO

– 3 ก.พ.67: วงมหาหิงค์

– 4 ก.พ.67: วงกางเกง