ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565

0
237

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.00 น.ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานสลาก ฯ ได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เป็น 3 ระยะ โดยในระยะสั้น เป็นการตั้งจุดจำหน่ายสลาก 80 ปัจจุบันมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ไปแล้วกว่า 754 จุด และจะครบ 1,000 จุด ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ระยะกลาง คือการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือสลากดิจิทัล ซึ่งในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565 จะมีสลากในระบบดังกล่าวจำนวน 9 ล้านกว่าฉบับ และการคัดเลือกผู้ซื้อจองล่วงหน้า ซึ่งมีความคืบหน้าจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 และต่อมาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดกระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ แนวทางการคัดเลือกและกระบวนการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) และกำหนดวันทำการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 จำนวน 70,000 ราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นี้

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบผ่านทางช่องทางดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารที่แสดงความถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และการคัดเลือกจะสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) แต่ละจังหวัด รวมจำนวน 70,000 ราย โดยผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลแล้ว จะไม่ได้สิทธิ์ในการสุ่มในครั้งนี้อีก และสำนักงานฯ จะทำการสุ่มคัดเลือกในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ อาคารออกรางวัล ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

โดยในการคัดเลือกสำนักงานฯ จะดำเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) โดยใช้โปรแกรมต้นฉบับ (Source Code Program) ที่กำหนดจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสื่อมวลชน และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คัดเลือกตัวแทนจังหวัด จังหวัดละ 3 ท่าน เพื่อร่วมดำเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) ให้เกิดความโปร่งใส และยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

สำหรับการดำเนินการในระยะยาว ขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก (Number 3 : N3) และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6) ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือ newlottery.glo.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้น สำนักงานฯ จะรวบรวมความคิดเห็น รวมทั้งผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้าย

https://www.glo.or.th/home-page

https://newlottery.glo.or.th/web/index.php

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]