วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

สภาล่ม ปิดฉากสูตรหาร 500 กลับไปใช้ สูตรหาร 100 ของ ครม.

สภาล่ม ปิดฉากสูตรหาร 500 กลับไปใช้ สูตรหาร 100 ของ ครม.

วันนี้ (15 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า วันนี้มีการนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยตามหนังสือขอเชิญสมาชิกประชุม ในเวลา 09.00 น. แต่เมื่อถึงเวลานายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม แจ้งว่าขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อ 111 คน แต่องค์ประชุมคือ 364 คน ฉะนั้น ยังขาดอีก 200 กว่าคน ถ้าองค์ประชุมครบเมื่อใด ตนจะกลับมาทำหน้าที่ต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาผ่านมา 50 นาที แต่ก็มีสมาชิกมาลงไม่ครบองค์ประชุม จึงยังไม่สามารถเปิดประชุมได้ จนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ถามหานายชวน ให้มาทำหน้าที่ประธานการประชุม

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายชวนกดออดเรียกสมาชิกอีกครั้ง โดยกล่าวว่า สมาชิกอาจไม่ได้ติดตาม โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ตนได้ขึ้นมาทำหน้าที่แล้วครั้งหนึ่ง โดยประกาศว่าเมื่อสมาชิกมาลงชื่อเป็นองค์ประชุมใกล้เคียงก็จะกลับมา แต่เรียนว่าขณะนี้องค์ประชุมก็ยังไม่ครบ แต่จะให้โอกาส จะรออีก 10 นาที ถ้าไม่ครบก็คือไม่ครบ

ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า เมื่อครั้งประชุมกับตัวแทนวิป 3 ฝ่าย นายชวนเคยให้คำมั่นว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบภายในเวลา 10.00 น. จะปิดการประชุม

นายชวน ชี้แจงกลับว่า จำได้วันที่ประชุมกัน คือวันที่ 9 ส.ค. ตนพูดไว้เช่นนั้นจริง แต่วันนี้ยังไม่ได้มีการตกลงกันเรื่องเวลา ก็ขออย่าได้วิจารณ์สมาชิกที่ไม่มาประชุมในวันนี้ เพราะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย และขอทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้ครบถ้วน ขอเวลาให้พวกเขาอีก 6 นาที ทั้งนี้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขี้เกียจ แต่เป็นความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ก็ขออย่าวิจารณ์

จากนั้นเวลา 10.08 น. ปรากฏว่ามีสมาชิกมาลงชื่อเปิดประชุมครบ โดย ส.ว. มาลงชื่อ 165 คน ส่วน ส.ส. มี 200 คน โดยนายชวนแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาต่อเนื่องของ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในมาตรา 24/1 ที่ไม่สามารถลงมติได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.12 น. นายชวนกดออดเช็กองค์ประชุมก่อนลงมติ ซึ่งระหว่างนั้น ส.ส. ฝ่ายค้านหลายคนลุกขึ้นเร่งรัดให้ปิดการประชุม เพราะองค์ประชุมไม่ครบแน่นอน ขณะที่ฝ่าย ส.ว. เช่น นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ขอให้ประธานรอ โดยระบุว่ามีเวลาเหลือเฟือ วันนี้รอได้จนถึงเที่ยงคืน

กระทั่งเวลา 10.27 น. นายชวนประกาศว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 101 กำหนดให้ต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลูกฉบับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประธานบรรจุวาระการประชุม โดยวันนี้ที่ประชุมพิจารณามาตรา 24/1 เป็นช่วงตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ โดยขณะนี้ขออนุญาตที่ประชุม หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก็ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลูกที่เสนอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 131 โดยข้อที่ 101 กำหนดให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่ใช้เป็นหลัก ตามมติคือฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเป็นองค์ประชุม ทั้งหมด 353 คน ไม่ครบองค์ประชุม จึงขอปิดการประชุม เวลา 10.28 น.

อ้างอิง MGROnline Live