วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า นอกเขต นอกราชอาณาจักร 2566

ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า นอกเขต นอกราชอาณาจักร 2566

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไปแล้วพบว่า ระบบแสดงผลในหน้าจอสุดท้ายขึ้นวันที่เป็น 14 พฤษภาคม 2566 ไม่ต้องตกใจไป เนื่องจากเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทะเบียน โดยส่วนแรกจะระบุถึงวันเลือกตั้ง (คือ 14 พฤษภาคม 2566) ชื่อ-นามสกุล ต่อด้วยจังหวัดและหน่วยเลือกตั้งของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ จากนั้น ในส่วนที่สองจึงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดสถานที่เลือกตั้งที่เราลงทะเบียนไปเลือกล่วงหน้า ได้แก่ จังหวัด สถานที่ และวันที่ที่จะไปใช้สิทธิ ซึ่งก็คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นั่นเอง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถโหลดเอกสารบนหน้าเว็บเพื่อปรินต์เก็บไว้ หรือ “แคปหน้าจอ” โทรศัพท์ใช้เป็นหลักฐานแสดงหน้าคูหาในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลย