วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนตุงและโคม

“ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เวลา 17.00 น. มีขบวนแห่จากแยกประตูเชียงใหม่ ไปตามถนนธนาลัย ถึง บริเวณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย พร้อมการประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่กระทงใหญ่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ชุมชนและวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย

 เวลา 19.30 น. การแสดงโชว์สุดพิเศษจากน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 และขอเชิญร่วมประกวดเทพีนพมาศผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักศึกษา เทศบาลนครเชียงราย โทร 053-160776 หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ 053-713858