วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนขอยื่นชำระหนี้การฟื้นฟูกิจการสินมั่นคง ค่าสินไหมโควิด (มีคลิปสอน)

ขั้นตอนขอยื่นชำระหนี้การฟื้นฟูกิจการสินมั่นคง ค่าสินไหมโควิด

ขั้นตอนขอยื่นชำระหนี้การฟื้นฟูกิจการสินมั่นคง ค่าสินไหมโควิด

เจ้าหนี้ สินมั่นคงประกันภัยโควิด ขอยื่นคำขอชำระหนี้ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.65-20 ม.ค. 66

ขั้นตอน ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ดังนี้

1.ระบบตรวจสอบสิทธิ URL: https://www.smk.co.th/covid-debt
2.ระบบจองคิว URL: https://www.smk.co.th/queq-debt
3.ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ URL: https://reorg-servic

ช่วงนี้ระบบอาจจะขัดข้องหน่อย เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ลองเข้าดู มีเวลา 3 เดือนก่อนถึง 21 มกราคม 66 นี้ครับ

ตอนนี้เบื้องต้น ให้กรอกยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ของกองบังคับคดี https://www.led.go.th/

ขั้นตอนขอรับชำระหนี้ ฟื้นฟูกิรการสินมั่นคง