วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ dlt-elearning ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ dlt-elearning ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนลงทะเบียน อบรมใบขับขี่ออนไลน์  www.dlt-elearning.com

1. เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

3. เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม”

4. ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5. ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

6. ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7. ขึ้นหน้าต่าง “ท่านผ่านการอบรมแล้ว” จากนั้นเลือก “ตกลง”

8. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

อบรมใบขับขี่ออนไลน์  www.dlt-elearning.com