เปิดช่องทางลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร

0
5
เปิดช่องทางลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร

เปิดช่องทางลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
โดยยื่นคําขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
  2. ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
  3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote)

และสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้
เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote
เลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout

ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ระบบลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต

เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต

เลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 ทุกคำถามมีคำตอบ หรือ www.ect.go.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]