วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

7 สิ่งห้ามทำกับบัตรเลือกตั้ง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

7 สิ่งห้ามทำกับบัตรเลือกตั้ง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ

กรณี ‘เลือกตั้ง 2566’ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยเมื่อถึงเวลา 17.00 น. จะดำเนินการปิดการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว กปณ.(กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง)จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้วดำเนินการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จ และนำส่งกกต.ประจำเขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กกต. ยังแนะนำ ‘ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง’ ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ต้อง ‘ห้ามทำ’ 7 สิ่งนี้กับ ‘บัตรเลือกตั้ง’ ชี้มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ

1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ได้รับจากเจ้าพนักงาน (ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 – 10 ปี ปรับ 20,000 – 200,000 บาท ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี)

2. ห้ามนำบัตรใส่ในหีบโดยมิชอบ หรือทำให้มีบัตรเพิ่มจากความจริง (ฝ่าฝืนมีจำคุก 1 – 5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

3. ห้ามนำบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้ง (ฝ่าฝืนมีจำคุก 1 – 5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง (ฝ่าฝืนมีจำคุก 1 – 5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้ว (ฝ่าฝืนมีจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

6. ห้ามโชว์บัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น (ฝ่าฝืนมีจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

7. ห้ามทำบัตรให้ชำรุดหรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ (ฝ่าฝืนมีจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

7 สิ่งห้ามทำกับบัตรเลือกตั้ง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง