วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศกาลศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารในชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ครั้งที่ 1

เทศกาลศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารในชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ครั้งที่ 1

เทศกาลศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารในชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ครั้งที่ 1

PAAM Fest Vol.1

Pasang Village Arts And Market 2023
ที่ไหน : ณ ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล จังหวัด เชียงราย
แผนที่ : https://goo.gl/maps/XPLACLf2QBbZhV6r7
เมื่อไหร่ : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566

พบกับกิจกรรม
Exhibition Tour
Workshop
Innovation Food ( Free )
Collaboration Drink
Mini Crafts Market
Folk Song Competition

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook : เฮา collective arts
โทร : 093-692-5891 ( กะปิ )