ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับเชียงราย ชู 3 วิตามินฮีโร่ ป้องกันความพิการแต่กำเนิด

0
40
ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับเชียงราย ชู 3 วิตามินฮีโร่ ป้องกันความพิการแต่กำเนิด

วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย, นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทีมผู้บริหาร ได้ประชุมติดตามโครงการศึกษาการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) ในจังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภควิตามินโฟลิก เอซิด และวิตามินเฟอร์โรโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์ และวิตามินไตรเฟอร์ดีนขณะตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันปัญหาความพิการในเด็กทารกแรกเกิด

จากรายงานของสภากาชาดไทย, มีเด็กเกิดใหม่กว่า 700,000 รายต่อปี และมีเด็กพิการแต่กำเนิดไม่น้อยกว่า 20,000 ราย ซึ่งถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหา จำนวนเด็กพิการจะเพิ่มขึ้นทุกปี

เพื่อแก้ปัญหานี้, ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และเน้นการรับประทานวิตามินโฟลิก เอซิด ก่อนการตั้งครรภ์ และต่อเนื่องในช่วงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันปัญหาความพิการ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายถูกเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการนี้ และจะมีการจัดตั้งคณะทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ สถานศึกษา, สถานประกอบการ, และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินที่กล่าวมา

เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างความรู้และความเข้าใจในประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามิน และการป้องกันปัญหาความพิการในเด็ก โดยหวังว่าจะสามารถขยายผลไปทั่วประเทศได้ในอนาคต

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]