วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ชาวเชียงรายเตรียมพร้อม! สปสช. เปิดช่องทางเปลี่ยนโรงพยาบาลสิทธิบัตรทอง 30 บาท ใช้สิทธิได้ทันทีหลังเปลี่ยน

ชาวเชียงรายเตรียมพร้อม! สปสช. เปิดช่องทางเปลี่ยนโรงพยาบาลสิทธิบัตรทอง 30 บาท ใช้สิทธิได้ทันทีหลังเปลี่ยน

วิธีเปลี่ยน

  1. ออนไลน์
    • แอป สปสช. (Android/iOS)
    • ไลน์ @nhso
  2. ติดต่อด้วยตนเอง
    • ในเชียงราย: รพ.สต., สถานีอนามัย, รพ.รัฐ

เอกสารที่ต้องใช้:

  • บัตรประชาชน/สูติบัตร
  • หลักฐานที่อยู่ปัจจุบัน (ถ้าไม่ตรงทะเบียนบ้าน)

สอบถามเพิ่มเติม: ใส่เบอร์ติดต่อ สปสช. เชียงราย
ติดต่อ / แผนที่ โทรศัพท์ 0-5373-8265 ,0-5373-8334.