วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สรุปวิธียืนยันตัวตนแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เพื่อรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ภาพรวม

 • กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้า
 • กลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 15 ล้านคน

ระดับการยืนยันตัวตน

 1. ระดับที่ 1: ยืนยันผ่านการถ่ายบัตรประชาชนในแอปพลิเคชัน
 2. ระดับที่ 2: ยืนยันผ่านจุดให้บริการ (สำหรับบริการที่ต้องพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติม)

5 ช่องทางยืนยันตัวตน

 1. ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
 • ใช้บัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือ
 • เสียบบัตรเข้าตู้ เลือกเมนูเปิดใช้งาน “ทางรัฐ”
 • ค้นหาตู้ใกล้บ้าน: https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/dga-kiosk/map/
 1. แอปพลิเคชัน D.DOPA
 1. ตู้บุญเติม
 • ใช้ตู้บุญเติมที่มีกล้องติดด้านบน (มีบริการ e-KYC)
 • เลือกเมนู “ทางรัฐ” บนหน้าจอ
 • เสียบบัตรประชาชนและรอ SMS เพื่อดำเนินการต่อ
 • สอบถามข้อมูล: Call Center 1220
 1. ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา
 • นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือไปที่เคาน์เตอร์
 • แจ้งความประสงค์ยืนยันตัวตนแอป “ทางรัฐ”
 • รอรับ SMS เพื่อดำเนินการต่อ
 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven
 • เลือกเมนู “ยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven” ในแอป “ทางรัฐ”
 • ระบุเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสร้าง QR Code
 • ให้พนักงานสแกน QR Code
 • รอรับ SMS เพื่อยืนยันตัวตนในแอป

หมายเหตุ

 • ต้องเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือสำหรับทุกวิธี
 • ขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามช่องทางที่เลือก
 • ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนดำเนินการ