วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สอบท้องถิ่นเชียงราย 64 เช็ค วัน เวลา สถานที่สอบ ที่นี่

สอบท้องถิ่นเชียงราย64 สรุปรวมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุ ภาค ก และ ภาค ข กลุ่มภาคเหนือ เช็คครบจบที่นี่

“สอบท้องถิ่น 64” สรุปรวมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุ ภาค ก และ ภาค ข กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 – 2 กลุ่มมภาคกลางเขต 1 – 3 กลุ่มมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 – 3 กลุ่มมภาคใต้เขต 1 – 2 เช็คครบจบที่นี่

“สอบท้องถิ่น 64” คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

  • ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  • ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) วันเดียวกัน (12 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 – 15.30 น.

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน