วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

อาชีพกลางคืน ต้องทำอะไรบ้าง ถึงจะได้รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เช็คที่นี่

คืบหน้ากรณีสำนักงานประกันสังคม มีความชัดเจนเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 อาชีพอิสระ และ คนกลางคืน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า ขณะนี้กำลังให้กรมต่างๆ ไปพิจารณาและหาข้อสรุปว่าจะได้อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานประกันสังคมอาจจะออกมาตรการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจจะให้เปิดฝึกอาชีพทุกอย่างฟรีหมด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอาจจะออกมาตรการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาใน ครม.ในสัปดาห์หน้า วันที่ 21 ธันวาคม

นายสุชาติ ระบุว่า สำหรับมาตรการการเยียวยาคนกลางคืนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองในกระทรวงการคลัง

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้หารือร่วมกับผู้เแทนจากสภาพัฒน์ ผู้แทนกลุ่มคนกลางคืน ผู้จัดงานคอนเสิร์ต อีเว้นท์ จากสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการเยียวยาและช่วยเหลือ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้

 
กลุ่มที่ 1 นายจ้าง ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี 

 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และจ่ายอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน) 


กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40

  • มีสัญชาติไทย อายุ 15 – 65 ปี 
  • ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ 
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 
  • ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง 
  • ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 

  • เว็บไซต์ www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่นี่คลิก
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 
  • หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี 
  • สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา 
  • เครือข่ายประกันสังคม

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม