วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

บัตรคนจน 22 ก.พ. 65 มีเงินโอนเข้า 1,000 บาท

บัตรคนจน 22 ก.พ. 65 มีเงินโอนเข้า 1,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 22 ก.พ. 65 มีเงินโอนเข้า 1,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันนี้ กรมบัญชีกลาง โอนเงิน ค่าเบี้ยคนพิการ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในรอบถัดไปได้

ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มเงินกำลังซื้อแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อีกเดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 600 บาท เริ่มเดือน 1 ก.พ. 65 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 600

ด้งนั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวันที่ 22 ของเดือน จะโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ) เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม มีเบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนคือ ก.พ.-เม.ย.)

ที่มา amarinnews

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]