วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ลงทะเบียนเพื่อขอรับยา ฟาวิพิราเวียร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟาวิพิราเวียร์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทย เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง แยกรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบและยารักษาได้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ฟาวิพิราเวียร์

ซึ่ง ณ ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ถือเป็นยาตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” ชนิดยาเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับสถานพยาบาล องค์กรนิติบุคคลที่มีสถานพยาบาลในหน่วยงาน/มูลนิธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์” ได้ทางเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์” โดยมีข้อมูลที่ต้องเตรียมคือ หนังสือขอรับยา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)และเตรียมเอกสารเพิ่มเติม กรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน , สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด , หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด โดยหลังจากสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต โดยผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอรับยา”

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ “สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491-0

ฟาวิพิราเวียร์
ฟาวิพิราเวียร์

ที่มา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์