วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและอาหารเมืองพาน 18-24 พฤษภาคม 2565

อบจ.เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพาน ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและอาหารเมืองพาน

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและอาหารเมืองพาน 18-24 พฤษภาคม 2565 ณ สนามที่ว่าการ อ.พาน จ.เชียงราย

นายวุฒิกร คํามา นายอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.) โดย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ. ร่วมกับอําเภอพานขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลงานกินปลาและอาหารเมืองพาน

ในวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 ณ สนามที่ว่าการอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบกับกิจกรรมอย่างมากมาย เช่น การประกวดนางฟ้าจําแลง, ประกวดร้องเพลงกํานันผู้ใหญ่บ้าน, ประกวดดนตรีเยาวชน, ผลิตภัณฑ์ OTOP, สินค้าราคาถูก, สวนสนุกและการละเล่นชุดใหญ่, วงดนตรีดังทุกคืน ฯลฯ

อบจ.เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพาน ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและอาหารเมืองพาน