วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครเชียงราย (เปิดรับสมัคร) อบรม 5 หลักสูตร สร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน

เทศบาลนครเชียงราย (เปิดรับสมัคร) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ ภายใต้ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน

(เปิดรับสมัคร) เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 5 หลักสูตร : หลักสูตรละ 2 รุ่น ดังนี้

1. “หลักสูตร เกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร”

– ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

2. “หลักสูตร การจัดทำและผลิตของที่ระลึก จากผลิตภัณฑ์ชุมชน”

– ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565

3. “หลักสูตร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม Local Food Good Taste”

– ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565

4. “หลักสูตร วัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพ จักสาน บายศรี และผลิตตุง”

– ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565

5. “หลักสูตร Content Marketing สร้างคอนเท้นต์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ จากชุมชนให้น่าสนใจ”

– ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565

– ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 083 321 3342