‘รมว.วัฒนธรรม-ศิลปินเชียงราย’ร่วมวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัย

0
92

3 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณพื้นที่การก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ตลอดจนศิลปินเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยในพิธีจัดให้มีขบวนแห่แผ่นศิลาฤกษ์ของกลุ่มศิลปินเชียงรายเข้าสู่บริเวณพิธีเพื่อนำแผ่นศิลาฤกษ์นำไปวางลงแท่นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ปะพรมน้ำมนต์ โปรยดอกไม้สด เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับสถานที่แห่งนี้ จะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย International Art Museum อันเป็นมงคลยิ่งบนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ของโครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณทวี อร่ามรัศมีกุล จำนวนกว่า 10 ไร่ และ คุณมงคล จงสุทนามณี จำนวน 3 ไร่ ในพื้นที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

หอศิลป์แห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่จัดพิธี มหกรรม Thailand binale chingrai 2023 ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วย สำหรับผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะถูกนำไปจัดแสดงในพื้นที่ 18 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เช่น ที่สมาคมขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สถานที่สำคัญทางศาสนา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ราชการ และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวทั่วไป

นอกจากนี้งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Benelli Chiangrai 2023 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ภันฑารักษ์ชาวไทย ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับเครือข่ายศิลปินอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมสร้างสรรค์มหกรรมศิลปะนานาชาติในครั้งนี้ ที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน

https://www.naewna.com/local/664375

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]