วัดดอยงำเมือง วัดที่เก่าแก่ที่ตั้งของกู่พญามังราย

0
11
วัดดอยงำเมือง วัดที่เก่าแก่ที่ตั้งของกู่พญามังราย

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย ตั้งอยู่ถนนงำเมือง (อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ว) สร้างเมื่อ พ.ศ. 1860 วัดดอยงำเมืองเดิมมีแต่ สถูป (กู่) บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราช สร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากที่พญามังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1860 พญาไชยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังรายมหาราชแล้วพระองค์ทรงไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของ      พญา   มังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง ได้มาบูรณะและสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่า “วัดดอยงำเมือง”

สถานที่ตั้ง  : หมู่ 1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

วัน/เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 – 16:00  น.

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว : จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสิงหไคล แล้วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกเข้า ถนนเรืองนคร ซึ่งเป็นวันเวย์ ไปประมาณ 500 ม. จะไปบรรจบ ถนนงำเมือง เป็นสามแยกศูนย์คมนาคม จากนั้นเลี้ยวขวา ขับตรงขึ้นวัดประมาณ 300 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :วัดงำเมือง ถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำรง) หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ : 053-744918

แผนที่ไปวัดดอยงำเมือง https://www.google.com/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]