วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ

30 เม.ย. 2023
377
ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ ตามประวัติกล่าวว่า พญาแก้วได้เป็นผู้นำราษฎร จำนวนหนึ่ง อพยพมาจากสิบสองปันนา ล่องเรือมาตามลำแม่น้ำโขง แล้วมาขึ้นฝั่งและสร้างบ้านแปงเมืองอยู่บริเวณหมู่บ้านสบสมในปัจจุบันนี้ ซึ่งการอพยพมานั้นเมื่อประมาณ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเมืองร้างอยู่ ต่อมาชาวอำเภอเชียงของได้สร้างศาลเจ้าพ่อพญาแก้วขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ จึงได้จัดงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าทุกๆปี

สถานที่ตั้ง :: สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย

โทรศัพท์ 0-5379-1630

เว็บไซต์:: http://www.wiang.go.th

ที่มา https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=199