วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วัดมหาโพธิ์ เชียงแสน สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑

วัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ตั้งอยู่หลังวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก บนวิหารมีฐานชุกชี ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น พบฐานอาคารสองแห่งด้านทิศเหนือ และบ่อน้ำหนึ่งแห่ง ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ชื่อ มหาโพธิ์ เพราะมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่หน้าวัด ในวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี จะมีประชาชนมาทำพิธี ค้ำสะหรี๋ (ค้ำชีวิต) สันนิษฐานจากรูปแบบสถาปัตยกรรมได้ว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันปากปี๋ ของคนเมือง ชาวบ้านจะนำไม้ง่ามขนาดใหญ่มาค้ำกิ่งต้นโพธิ์ (ค้ำสหรี) มีการประดับตกแต่งไม้ค้ำ และยังนำไม้ง่ามขนาดเล็ก (จำนวนมากกว่าอายุจริง ๑ อัน) มามัดกองรวมกันไว้ใต้ต้นโพธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ (สงกรานต์)

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย