วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

14 แหล่งท่องเที่ยว 2567 อุทยานธรณีเชียงราย

23 มี.ค. 2024
322

อุทยานธรณีน้องใหม่ “อุทยานธรณีเชียงราย”

 • จังหวัดเชียงราย ประกาศจัดตั้ง “อุทยานธรณีเชียงราย” เป็นอุทยานธรณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน
 • รวมทั้งหมด 1434 ตารางกิโลเมตร

มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในพื้นที่ ดังนี้

1. ธรณีพิบัติภัยรอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งเชื่อมโยงกับการล่มสลายของเวียงหนองหล่ม

2. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกสองยุค (ยุคไทรแอสซิคและเทอเชียร์รี) (a) แผ่นเปลือกโลกไซบูมาสุเคลื่อนที่ชนแผ่นเปลือกโลกอินโดจีน (b) การยกตัวสูงขึ้นของเทือกเขาอันเนื่องมาจากแผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย ชนแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ก่อให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายมีความสวยงามและเกี่ยวพัน้ ไปถึงพืชเศรษฐกิจอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายหรือที่เรียกว่าพืช GI

3. ภูมิประเทศหินปูนและระบบถ้ำ ที่มีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย โดยมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับการกู้ภัยระดับโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

โดยมีแหล่งน่าเที่ยวในอุทยานธรณีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เวียงหนองหล่ม, ถ้ำปลา, ถ้ำหลวง, พุน้ำร้อนป่าตึง, ถ้ำปุ่ม เป็นต้น ซึ่งอุทยานธรณีเชียงรายจะประกาศจัดตั้งไม่ได้เลย ถ้าขาดความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่

อุทยานธรณีเชียงราย กับ 14 แหล่งน่าเที่ยว | Geoparks Thailand

อุทยานธรณีเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้

 1. พุน้ำร้อนป่าตึง
 2. น้ำตกห้วยก้างปลา
 3. น้ำตกตาดทอง
 4. เวียงหนองหล่ม
 5. น้ำตกขุนน้ำยาบ
 6. น้ำตกวังธารทอง
 7. น้ำตกผาลาด
 8. ขุนน้ำนางนอน
 9. ถ้ำหลวง
 10. คลาสต์ผาหมี
 11. ถ้ำปุ่ม
 12. ถ้ำปลา
 13. ถ้ำเสาหินพญานาค
 14. ถ้ำป่าอาชาทอง

ภาพ/ข้อมูล เพจ Geoparks Thailand อุทยานธรณีประเทศไทย